Krav

Läs noggrant igenom följande villkor innan du använder webbplatsen. Att besöka, bläddra eller använda denna webbplats innebär att du har läst, förstått och godkänt att acceptera dessa villkor eller alla nämnda villkor och följa gällande lagar och förordningar. Om du inte accepterar dessa villkor, använd inte den här webbplatsen.


Användning av webbplatsen​​​​​​​

1.Innehållet på denna webbplats är endast för din personliga användning, inte för kommersiell användning. Du ska följa samtliga krav på rättigheter i innehållet. Även om det inte finns några anspråk på innehållet i denna webbplats, det betyder inte att vårt företag inte har några rättigheter. Du ska respektera innehållets lagliga rättigheter och intressen och följa gällande lagar och förordningar.

2.Du får inte ändra, kopiera, publicera, hyra eller sälja innehållet på denna webbplats eller på annat sätt använda den för något offentligt eller kommersiellt ändamål. Det är förbjudet att använda innehållet på denna webbplats på någon annan webbplats eller media för något ändamål.

3.Vårt företag kan när som helst göra ändringar, begränsningar, upphävande eller uppsägning när du besöker eller använder denna webbplats. Vi kommer inte meddela dig i förväg och ansvarar inte för eventuella påverkningar på dig eller tredje part som härrör från dem.

4.Innehållet på denna webbplats är skyddad av lagar och förordningar. Om du bryter mot användarvillkoren, ska du bära alla konsekvenser och juridiska ansvar.


Information lämnad.​​​​​​​

1.Skicka eller lämna inte in konfidentiell eller personlig information (eller material) till denna webbplats. All information (eller material) som du skickar eller lämnar in via denna webbplats kommer att betraktas som icke-konfidentiell och icke-proprietär. Denna information (eller material) kan användas eller spridas av detta företag för alla ändamål utan begränsning och utan kostnad. Samtidigt anses denna sändning eller inlämning att du har godkänt att detta företag kan använda denna information (eller material) fritt för alla ändamål genom att kopiera, ändra, avslöja, distribuera, fusionera, sända, visa, exekvera och andra medel.

2.Du måste ta fullt ansvar för allt innehåll som skickats, inlämnats, laddats upp, publicerats eller på annat sätt skickas via denna webbplats. Företaget kan när som helst ensidigt ändra eller radera innehållet eller ensidigt säga upp innehållets webbsökning på obestämd tid. Om omständigheterna är allvarliga kommer företaget att lämna det till de berörda avdelningarna för vidare hantering. Du kan inte skicka, lämna in, ladda upp, posta eller på annat sätt överföra följande innehåll via denna webbplats:

 2.1 Något olagligt, hotande, våldsamt, reaktionärt, förolämpande, förtalande, obscent eller annat olagligt innehåll.

 2.2 Personlig information som avslöjas utan juridisk auktorisation

 2.3 Innehåll som bryter mot andras legitima immateriella rättigheter

 2.4 Bärande datavirus eller innehåller program, koder, filer etc. som förstör funktionerna för datorer och webbplatser.

 2.5 Skräppost och annonsinformation.


Webbplatsinformation.​​​​​​​

1.Informationen på denna webbplats tillhandahålls som den var och utan någon uttrycklig eller underförstådd garanti av något slag. Företaget har vidtagit noggranna åtgärder för att säkerställa att informationen är korrekt, men garanterar inte den absoluta exaktheten och fullständigheten av informationen på webbplatsen. Företaget ansvarar inte för problem som är relaterade till noggrannheten och säkerheten för den information som tillhandahålls av denna webbplats, och resultaten och riskerna som uppstår vid användningen av sådan information kommer att bäras av dig.

2.Företaget kan när som helst ändra eller uppdatera informationen på denna webbplats utan annat meddelande. Det modifierade eller uppdaterade innehållet träder i kraft när det har publicerats på denna webbplats, besök den regelbundet.


Länkar

Du kan besöka andra webbplatser via denna webbplats. Vårt företag tillhandahåller endast dessa länkar för din bekvämlighet, och vi förbehåller oss rätten att avsluta länkar när som helst. Den länkade webbplatsen är oberoende av den här webbplatsen, och den här webbplatsen kan inte styra innehållet på den andra webbplatsen och tar inte heller något ansvar för innehållet och informationen på den andra webbplats. För alla andra webbplatser som är länkade till den här webbplatsen kommer alla resultat och risker som följer av ditt besök att bäras av dig själv.


Immateriell äganderätt

1.Utan skriftligt samtycke från företaget får information, text, musik, bilder, varumärken, logotyper och annat innehåll på webbplatsen inte överföras, modifieras, kopieras, distribueras, hyras, säljas eller användas på annat sätt. På samma sätt får ingen mjukvara på webbplatsen laddas ner, överföras, modifieras, kopieras, hyras, säljas, dekompileras, omvandlas, etc. inte heller får upphovsrätt, varumärkesrätt, patenträtt eller annan ägarförklaring raderas eller ändras.

2.Företaget har inte beviljat dig någon immateriell äganderätt på något sätt, så följ gällande lagar och förordningar.


Ansvarsbegränsning​​​​​​​

Företaget ska inte vara ansvarigt för direkta, indirekta, straffande, särskilda eller tillfälliga förluster som orsakas av användningen eller länkningen av denna webbplats, inklusive men inte begränsat till företag, inkomst, vinst, rykte, data eller andra förluster, oavsett om de har någon garanti, kontrakt, skadestånd eller någon annan rättslig grund, liksom eventuella råd om att sådana skador kan uppstå. Om du behöver behålla, reparera eller korrigera data eller utrustning på grund av användningen av den här webbplatsen, kommer eventuella utgifter därmed att bäras av dig.


Villkoren för användning eller handlingar som är relaterade till användningen av denna webbplats ska regleras av Folkrepubliken Kinas lagar. Eventuella tvist som uppstår ska därför lösas genom förhandlingar mellan de två parterna. Om förhandlingen misslyckas, godkänner du att det bestäms av Folkets Domstol där företagets juridiska adress är belägen.

Rätten att tolka dessa användarvillkor och rätten att tolka användningen av denna webbplats tillhör företaget.

Mycket låg porto

Mycket låg porto

Du behöver bara betala en liten frakt, så varor kan skickas vart om helst i världen.

Bekvämt köp

Bekvämt köp

Du kan returnera eller ersätta varorna utan anledning inom 7 dagar efter inköpsdatum.

Tillförlitlig service

Tillförlitlig service

24-timmars online kundservice

En överraskning efter en annan

En överraskning efter en annan

Oregelbunden rabatt under helgdagar