เมื่อน่วยเหล็กเคลื่อนไหวมากกว่าหน่วยวงแหวนเคลื่อนไหว การวิเคราะห์เสียงความถี่สูงการละเอียดจึงทำให้ขอบเขตของเสียงชัดเจน แต่เสียงส่วนขยายที่สูงเกินอาจถูกเก็บเข้าบ้างเพื่อสร้างให้ความรู้สึกกว้างใหญ่ให้กับเสียงความถี่กลาง อาจลดความแน่นของเสียงให้น้อยลง แตการฟังค่อนข้างชัดเจน ไม่ถูกกลมกลืนด้วยเสียงความถี่สูงหรือต่ำ


เมื่อวงแหวนเคลื่อนไหวมากกว่าเหล็กเคลื่อนไหว สามารถแสดงอารมณ์เสียงคนได้อย่างดี ควบคุมเสียงฟันให้อย่างมีประสิทธิภาพ เสียงผู้หญิงอ่อนโยนละเอียด อาจดีกว่าเสียงผู้ชาย เพิ่มปริมาณเสียงต่ำเล็กน้อย แต่ไม่ทำให้สูงเกิน เสียงความถี่ต่ำสามารถสร้างบรรยากาศอย่างมีผลมาก เชื่อว่าผู้ฟังที่ชื่นชอบดนตรีชอบสไตล์นี้


ทำอย่างไรให้ชิ้นเหล็กเคลื่อนไหวประกอบเข้ากับวงแหวนเคลื่อนไหวได้อย่างสมบูรณ์ต้องการให้นักปรับปรุงเสียงทำการทดสอบตามช่วงความถี่เสียง เพื่อทำให้เสียงทั้งหมดไพเราะชื่นใจ รื่นหูผู้ฟังส่วนใหญ่ รับรองว่าเสียงสูงสว่างหู เสียงกลางชัดเจน เสียงต่ำทุ้มมีเนื้อ มีเพิ่เสียงเล็กน้อย แต่ไม่ทำให้เสียงเพี้ยนไปและไม่ทำให้เกิดความรำคาญ

บทความแนะนำ

ศูนย์ช่วยเหลือ

การแสวงหาคุณภาพเสียงอันมุ่งมั่นเกิเดจากประสบการณ์ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ของผู้เริ่มก่อตั้งทีมงาน...

เกี่ยวกับเรา

ณ เมืองเหลวงสวีเดนสตอกโฮล์มที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ ทีมออกแบบของเราเกิดความหลงใหลกับดนตรี

แยกแย้งเสียงของหูฟังความละเอียดสูงอย่างไร

เมื่อน่วยเหล็กเคลื่อนไหวมากกว่าหน่วยวงแหวนเคลื่อนไหว การวิเคราะห์เสียงความถี่สูงการละเอียดจึงทำให้ขอบเขตของเสียงชัดเจน

หูฟังวงแหวนเหล็กคืออะไร

ตามหลักการออกเสียง หูฟังสามารถจำแนกเป็นเล็กเคลื่อนไหว วงแหวนเคลื่อนไหว เท็มเพลต ไฟฟ้าสถิตย์และอื่น
ค่าจัดส่งต่ำพิเศษ

ค่าจัดส่งต่ำพิเศษ

ชำระค่าขนส่งเพียงเล็กน้อยก็สามารถจัดส่งไปยังที่ใดที่หนึ่งของโลก

ซื้อด้วยความไว้วางใจ

ซื้อด้วยความไว้วางใจ

คืนของภายใน 7 วันโดยไม่ต้องใช้สาเหตุ

บริการพิเศษ

บริการพิเศษ

บริการลูกค้าออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง

เซอร์ไพรส์ไม่เคยขาด

เซอร์ไพรส์ไม่เคยขาด

ราคาพิเศษในวันเทศกาล