หูฟังวงแหวนเหล็กคืออะไร แนะนำ

โพสต์โดย 2018-06-13 15:32:46

ตามหลักการออกเสียง หูฟังสามารถจำแนกเป็นเล็กเคลื่อนไหว วงแหวนเคลื่อนไหว เท็มเพลต ไฟฟ้าสถิตย์และอื่น ๆในช่วงเวลาที่ผ่านมา ตามพัฒนาการของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาด หูฟังวงแวหนเหล็กถูกผลิตขึ้นมาเป็นจำนวนมากมาย หูฟังชนิดนี้เป็นการประกอบวงแหวนเคลื่อนไหวและเหล็กเคลื่อนไหวเนื่องจากเป็นประกอบวงแหวนเคลื่อนไหวและเหล็กเคลื่อนไหว หลักการหูฟังวงแหวนเหล็กคือใช้โครงส้รางผสมด้วยวงแหวนเคลื่อนไหวและเหล็กเคลื่อนไหวเพื่อแลกเปลี่ยนพลังงาน หมายถึง ประกอบหน่วยขับเคลื่อนด้วยเหล็กเคบื่อนไหวและวงแหวนเคลื่อนไหวเพื่อให้รวมเป็นวงแหวนงเหล็กที่เคลื่อนไหวได้ การประกอบดังกล่าวช่วยให้กงส์ประกอบใช้ประโยชน์ข้อได้เปรียบของตนได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เสียงที่แสดงออกมบูรณ์ครบรูปแบบ

สำหรับเสียง หน่วยเหล็กเคลื่อนไหวมีข้อได้เปรียบในการแสดงเสียงช่วงความถี่สูงซึ่งไม่ว่าการแสดง วิเคราะห์ ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อคลื่นเสียงและความละเอียดดีกว่าหน่วยวงแหวนเคลื่อนไหว แต่ว่าเสียงความถี่ต่ำของหน่วยวงแหวนเคลื่อนไหวจะมีความยืดหยุ่นและความเป็นธรรมชาติมากกว่า ซึ่งสามารถเพิ่มพลังขอเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประกอบวงแหวนเคลื่อนไหวและเหล็กเคลื่อนไหวให้รวมกัน เพื่อใข้ข้อได้เปรียบของแต่ละส่วนได้อ่ย่างเต็มที่ องศ์ประกอบต่างๆรับผิดชอบแสดงเสียงออกตามหน้าที่โดยจำแนกเสียงตามช่วงความถี่ เพื่อให้ได้ผลเสียงที่มีคุณภาพมากที่สุดดังนั้น หูฟังวงแหวนเล็กต่อเติมข้อบกพร่องหูฟังสองชนิดที่กล่าวไว้ข้างต้น ไฮไลท์จุ่ดเด่นและแก้ไขจุดอ่อนของแต่ละองศ์ประกอบหูฟัง RevoNext ทั้งหมดได้ผ่านการปรับปรุงจากผู้เปรับเสียงระดับมืออาชีพของยุโรปเหนือ ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดเสียงที่อยู่จุดเปลี่ยนระหว่างความถี่ต่ำ กลางและสูงให้ได้อย่างดี การแสดงความหนาแน่นของเสียงก็ดีเยี่ยมเช่นกัน สนามเสียงกว้างสบาย เป็นธรรมชาติมากดังนั้น หูฟัง RevoNext เซรีสต่างๆมีความสามารถในการวิเคราะห์เสียงอย่างสูง การแสดงออกของสียงความถี่ต่ำมีคุณภาพและมีความละเอียดสูง

บทความแนะนำ

ศูนย์ช่วยเหลือ

การแสวงหาคุณภาพเสียงอันมุ่งมั่นเกิเดจากประสบการณ์ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ของผู้เริ่มก่อตั้งทีมงาน...

เกี่ยวกับเรา

ณ เมืองเหลวงสวีเดนสตอกโฮล์มที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ ทีมออกแบบของเราเกิดความหลงใหลกับดนตรี

แยกแย้งเสียงของหูฟังความละเอียดสูงอย่างไร

เมื่อน่วยเหล็กเคลื่อนไหวมากกว่าหน่วยวงแหวนเคลื่อนไหว การวิเคราะห์เสียงความถี่สูงการละเอียดจึงทำให้ขอบเขตของเสียงชัดเจน

หูฟังวงแหวนเหล็กคืออะไร

ตามหลักการออกเสียง หูฟังสามารถจำแนกเป็นเล็กเคลื่อนไหว วงแหวนเคลื่อนไหว เท็มเพลต ไฟฟ้าสถิตย์และอื่น
ค่าจัดส่งต่ำพิเศษ

ค่าจัดส่งต่ำพิเศษ

ชำระค่าขนส่งเพียงเล็กน้อยก็สามารถจัดส่งไปยังที่ใดที่หนึ่งของโลก

ซื้อด้วยความไว้วางใจ

ซื้อด้วยความไว้วางใจ

คืนของภายใน 7 วันโดยไม่ต้องใช้สาเหตุ

บริการพิเศษ

บริการพิเศษ

บริการลูกค้าออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง

เซอร์ไพรส์ไม่เคยขาด

เซอร์ไพรส์ไม่เคยขาด

ราคาพิเศษในวันเทศกาล