Tuyên bố

Trước khi sử dụng website này, vui lòng đọc kỹ các điều khoản dưới đây, khi bạn truy cập, xem hoặc sử dụng website này tức là thừa nhận bạn đã đọc, hiểu và đồng ý chất nhận những điều khoản này hoặc tất cả các điều khoản được đề cập đến, và tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan. Nếu bạn không chấp nhận những điều khoản này, vui lòng không sử dụng website này.


Sử dụng website

1.Nội dung của website này chỉ được cung cấp cho cá nhân bạn, và được sử dụng với mục đích phi thương mại, bạn phải tuân thủ bất cứ tuyên bố về quyền lợi này chứa trong nội dung. Cho dù nội dung của website này chưa có tuyên bố về các quyền lợi liên quan, thì cũng không có nghĩa là công ty không có quyền lợi đối với chúng, bạn phải tôn trọng quyền lợi hợp pháp của những nội dung này và tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan.

2.Bạn không được sử dụng nội dung của website này để công bố bất cứ cái gì hoặc dùng với mục đích thương mại bằng bất cứ hình thức nào như sửa đổi, sao chép, công bố, cho thuê, bán hoặc các hình thức khác, nghiêm cấm sử dụng nội dung của website này cho bất cứ website hoặc phương tiện truyền thông nào khác với bất cứ mục đích gì.

3.Công ty chúng tôi có thể tiến hành bất cứ việc sửa đổi, giới hạn, tạm ngừng hoặc ngừng việc truy cập hoặc sử dụng website này của bạn bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước, đồng thời, cũng sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ ảnh hưởng nào đến bạn hoặc bên thứ

4.Nội dung của website này được bảo vệ bởi các quy định của pháp luật, nếu bạn vi phạm điều khoản sử dụng, bạn phải chịu tất cả các hậu quả và trách nhiệm pháp luật do chúng gây ra.


Giao thông tin

1.Bạn vui lòng không được gửi hoặc giao bất cứ thông tin (hoặc tài liệu) bí mật hoặc riêng tư nào cho website này, bất cứ thông tin (hoặc tài liệu) nào bạn gửi hoặc giao cho website này đều bị coi là thông tin không cần bảo mật hoặc sở hữu riêng, công ty chúng tôi sẽ sử dụng hoặc truyền thông tin (tài liệu) này miễn phí mà không giới hạn bất cứ phương thức nào vì bất cứ mục đích gì, đồng thời việc gửi hoặc giao này sẽ được coi là bạn đã đồng ý cho công ty chúng tôi sử dụng tự do thông tin (hoặc tài liệu) này cho bất cứ mục đích gì với bất cứ hình thức nào như sao chép, sửa đổi, tiết lộ, phân phát, hợp nhất, truyển tải, hiển thị, thực hiện và các phương thức khác.

2.Bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tất cả nội dung bạn truyền tải theo các phương thức như gửi, giao, tải lên, dán lên hoặc các phương thức khác qua website này. Công ty chúng tôi có thể đơn phương sửa đổi, xóa bỏ nội dung này bất cứ lúc nào, hoặc có thể đơn phương chấm dứt việc đọc những nội dung này trên trang mà không giới hạn thời gian, nếu tình hình nghiêm trọng, chúng tôi sẽ giao cho bộ phận liên quan xử lý. Bạn không được truyền tải các nội dung sau theo các phương thức như gửi, giao, tải lên, dán lên hoặc các phương thức khác qua website này:

 2.1 Bất cứ nội dung nào phi pháp, có tính đe dọa, tính bạo lực, phản động, sỉ nhục lăng mạ, khiêu dâm tục tĩu hoặc các nội dung vi phạm pháp luật khác;

 2.2 Tiết lộ các thông tin cá nhân mà chưa được ủy quyền một cách hợp pháp;

 2.3 Các nội dung xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hợp pháp của người khác;

 2.4 Các chương trình, mã, văn bản có virus máy tính hoặc có khả năng gây hại cho máy tính, chức năng của website;

 2.5 Thư rác, thông tin quảng cáo.


Thông tin website

1.Thông tin của website này được cung cấp theo dạng gốc, không thêm bất cứ sự bảo đảm rõ ràng hoặc ẩn ý nào dưới bất cứ hình thức gì. Công ty đã áp dụng các biện pháp thận trọng để bảo đảm tính chuẩn xác của các thông tin được đăng tải, nhưng không bảo đảm tính chính xác tuyệt đối và độ hoàn chỉnh tuyệt đối của các thông tin trên website này. Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến tính chuẩn xác, độ an toàn mà các thông tin trên website này cung cấp, và bạn phải tự chịu trách nhiệm về những kết quả và nguy cơ mà những thông tin này đem đến.

2.Công ty chúng tôi có thể sửa đổi hoặc làm mới thông tin của website này mà không đưa ra thông báo khác, nội dung sau khi đã được sửa đổi hoặc làm mới sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên website, bạn vui lòng truy cập định kỳ.


Liên kết website​​​​​​​

Bạn có thể truy cập vào bất cứ website nào khác qua website này, công ty chúng tôi chỉ cung cấp những liên kết này để thuận tiện cho bạn, đồng thời công tôi chúng tôi bảo lưu quyền ngừng bất cứ liên kết nào vào bất cứ thời điểm nào. Website liên kết độc lập với website này, website này không thể kiểm soát nội dung trên website đó, cũng không chịu bất cứ trách nhiệm gì đối với nội dung và thông tin trên website đó. Bạn phải tự chịu toàn bộ trách nhiệm đối với những kết quả và nguy cơ hình thành khi truy cập vào bất kỳ website liên kết của website này.


Bản quyền trí tuệ

1.Nếu chưa được công ty chúng tôi đồng ý bằng văn bản, không được tiến hành truyền bá, sửa chữa, sao chép, pháp hành, cho thuê, bán hoặc các hình thức sử dụng khác đối với thông tin, văn bản, âm nhạc, hình ảnh, thương hiệu, đánh dấu và các nội dung khác của website này, không được tiến hành tải xuống, truyền bá, sửa chữa, sao chép, cho thuê, bán, biên dịch ngược, đảo ngược... bất cứ phần mềm nào của website này, không được xóa bỏ hoặc sửa đổi bất cứ tuyên bố nào về bản quyền, quyền thương hiệu, quyền sáng chế hoặc các quyền sở hữu khác.

2.Công ty chúng tôi không cho phép bạn được ủy quyền về bất cứ bản quyền trí tuệ với bất cứ hình thức nào, bạn vui lòng tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.


Giới hạn trách nhiệm

Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất trực tiếp, gián tiếp, mang tính xử phạt, đặc thù, ngẫu nhiên do việc sử dụng website này hoặc website liên kết gây ra, bao gồm nhưng không giới hạn các tổn thất về nghiệp vụ, thu nhập, lợi nhuận, uy tín, dữ liệu hoặc các tổn thất khác, cho dù chúng có bất cứ bảo đảm, hợp đồng, hành vi xâm phạm hoặc những lời cảnh báo khác được đưa ra căn cứ theo pháp luật và khả năng xảy ra những tổn hại loại này đã phát sinh trước đó. Nếu bạn phải tiến hành bảo trì, sữa chữa hoặc hiệu chỉnh dữ liệu hoặc thiết bị do sử dụng website này, thì bạn phải tự chịu toàn bộ tất cả chi phí.


Điều khoản sử dụng này và bất cứ hành vi liên quan đến việc sử dụng website này đều chịu sự quản lý của pháp luật nước CHND Trung Hoa, do vậy, nếu phát sinh tranh chấp, hai bên sẽ thương lượng giải quyết. Nếu thương lượng không thành, bạn đồng ý rằng tòa án nhân dân ở nơi sở tại theo địa chỉ pháp định của công ty chúng tôi sẽ đưa ra phán quyết.

Quyền giản thích các điều khoản sử dụng này và quyền sử dụng liên quan đến website này đều thuộc sở hữu của công ty chúng tôi.

Phí vận chuyển siêu thấp

Phí vận chuyển siêu thấp

Chỉ cần bỏ ra một khoản phí vận chuyển thấp là có thể đến được bất cứ nơi nào trên thế giới

Yên tâm mua hàng

Yên tâm mua hàng

Đổi trả hàng không cần lí do gì trong 7 ngày

Dịch vụ cao cấp

Dịch vụ cao cấp

Dịch vụ phục vụ khách hàng trực tuyến 24h

Niềm vui không ngớt

Niềm vui không ngớt

Ưu đãi không định kỳ vào các ngày nghỉ, lễ tết